dr Jakub Kryś


  • psychologia międzykulturowa
  • psychologia pozytywna

Ekspert w dziedzinie:

  • miary rozwoju społeczeństw
  • kulturowy kontekst zachowań człowieka
  • różnice międzykulturowe
  • indywidualizm-kolektywizm
  • dobrostan
  • szczęście
  • emocje (głównie pozytywne)

Kontakt:
kuba@krys.pl