dr Amadeusz Citlak


  • język jako medium przekonań i wiedzy o świecie
  • psychologia religii
  • polska szkoła psychologiczna (psychologia szkoły lwowsko-warszawskiej)

Ekspert w dziedzinie:

  • językowa ekspresja stereotypów, stylów poznawczych i wiedzy społecznej
  • ilościowa i jakościowa analiza dyskursu
  • Biblia w świetle współczesnej psychologii historyczno-kulturowej
  • ewolucja spostrzegania społecznego

Kontakt:
acitlak@wp.pl; acitlak@psych.pan.pl

Wybrane publikacje i wystąpienia popularnonaukowe: