Czwarta część raportu Psychologia a koronawirus – autorstwa dr Katarzyny Hamer (IPPAN) i dr Marii Baran (USWPS)