Przewody habilitacyjne

21

Wrz2020
Książka pt. Poczucie kontroli i niepewność. Konsekwencje dla zrozumienia świata społecznego pod redakcją Mirosława Kofty i Anny M. Rędzio została wydana przez wydawnictwo Liberi Libri publikujące recenzowane książki naukowe.   Dr Mara Marchlewska jest współautorką dwóch rozdziałów:   Bycie na szczycie: poczucie kontroli osobistej i kontroli nad innymi jako odrębne mechanizmy psychologiczne – autorki: ... Czytaj więcej

21

Wrz2020
Dr Marta Marchlewska wraz z Dorotą Kobylińską, Marcinem Zajenkowskim, Karolem Lewczukiem i Konradem S. Jankowskim opublikowali w czasopiśmie Current Psychology pracę pt. The mediational role of emotion regulation in the relationship between personality and subjective wellbeing.   Abstrakt W dwóch badaniach analizowano związki cech Wielkiej Piątki z: a. tendencją do stosowania strategii regulacji ... Czytaj więcej

21

Wrz2020
Dr Marta Marchlewska wraz z Pauliną Górską, Magdaleną Budziszewską, Anną Stefaniak, Katarzyną Malinowską i Olgą Kuzawińską  opublikowały w czasopiśmie Archives of Sexual Behavior pracę pt. An Experiencer, An Animal or An Object? Erection Salience Decreases Men’s Perceived Agency.   Abstrakt Prezentowanie bodźców o treści seksualnej w środkach masowego przekazu jest zjawiskiem powszechnym. Dotychczas przeprowadzone ... Czytaj więcej

21

Wrz2020
W jaki sposób różnego rodzaju międzykulturowe doświadczenia wiążą się z identyfikacją z całą ludzkością, pomocą humanitarną i postawami wobec „obcych”? Wyjaśnia to artykuł Katarzyny Hamer i Davida Sparkmana (University of Wisconsin – Eau Claire) właśnie opublikowany w International Journal of Intergroup Relations   Zapraszamy do lektury: https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.08.007

21

Wrz2020
Dr Klaudia Modlińska i prof. Wojciech Pisula wraz ze współpracownikami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego opublikowali w czasopiśmie Sustainability pracę przeglądową pt. Gender Differences in Attitudes to Vegans/Vegetarians and Their Food Preferences, and Their Implications for Promoting Sustainable Dietary Patterns–A Systematic Review. Opublikowany artykuł przedstawia przegląd badań dotyczących różnic płciowych w ... Czytaj więcej

17

Wrz2020
Praca autorstwa Łukasza Gawędy, Renaty Pionke, Jessici Hartmann, Barnaby Nelsona, Andrzeja Cechnickiego oraz Doroty Frydeckiej pt. „Toward a Complex Network of Risks for Psychosis: Combining Trauma, Cognitive Biases, Depression, and Psychotic-like Experiences on a Large Sample of Young Adults” przedstawia wynik analizy sieci powiązań między ekspozycją na wydarzenia traumatyczne, zniekształceń ... Czytaj więcej

10

Wrz2020
Praca autorstwa Remigiusza Szczepanowskiego, Eweliny Cichoń, Aleksandry Pasiecznej, Łukasza Gawędy i Joanny Rosińczuk pt. “Monetary Incentives Increase Metacognitive Confidence in Source Memory Performance in Patients With Schizophrenia” prezentuje wyniki badań nad procesami metapoznawczymi u osób chorujących na schizofrenię. W badaniu wskazano na deficyty w zakresie monitorowania źródła (różnicowanie wyobraźnia vs. ... Czytaj więcej

10

Wrz2020
Praca autorstwa Steffena Moritza, Lary Bucker, Charlotte Witteking, Łukasza Gawędy i Josefine Gehlenborg pt. “The dimensional structure of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale for Pathological Gambling: functional differences between true compulsions and compulsive behavior” prezentuje wynik analizy struktury narzędzia mierzącego nasilenie patologicznego hazardu i myśli związanych z powstrzymywaniem się od niego ... Czytaj więcej

10

Wrz2020
Praca autorstwa Dawida Kruka, Dagmary Mętel, Łukasza Gawędy i Andrzeja Cechnickiego pt. „Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (VR) w diagnostyce i terapii psychoz nieafektywnych” prezentuje przegląd badań na temat zastosowanie VR w kontekście klinicznym w pracy z pacjentami chorującymi na psychozy. Metody VR mogą wspomagać proces zarówno diagnostyki, jak i terapii objawów ... Czytaj więcej

07

Wrz2020
Dr Klaudia Modlińska i prof. Wojciech Pisula wraz ze współpracownikami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego opublikowali w prestiżowym czasopiśmie Nutrients pracę pt. The Effect of Labelling and Visual Properties on the Acceptance of Foods Containing Insects. Opublikowany artykuł przedstawia wyniki badania nad czynnikami wpływającymi na akceptację pokarmów zawierających owady.   Zapraszamy do ... Czytaj więcej