03

Lut2020
W najbliższy poniedziałek (03.02) o godzinie 11.30 odbędzie się kameralne spotkanie naukowe, na którym wystąpi młody japoński badacz Atsuki Ito (Kyoto University) z referatem “Workplace Promotion-Focused Culture Enhances Employees’ Interpersonal Trust”. Abstrakt Collective promotion focus is a group-level goal orientation directing a group to pursuing gains and success rather than ... Czytaj więcej

23

Sty2020
Dr hab. Łukasz Gawęda wraz z naukowcami z USA (dr David Cicero) oraz Australii (Prof. Barnaby Nelson) opublikowali artykuł w Schizophrenia Research na temat związków anomalii self z schizotypowymi cechami osobowości u osób zdrowych psychicznie. Wyniki badań wskazują, iż konstrukty te, choć są związane, stanowią odrębne, niezależne czynniki. Jest to ... Czytaj więcej

10

Sty2020
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pracowników IPPAN pt. “The joint influence of social status and personal attitudes in a contact and open versus a noncontact and homophobic culture on the virtual Midas touch” który ukazał się w tym roku w czasopiśmie Virtual Reality: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10055-019-00423-8

09

Sty2020
W IP PAN powstaje Laboratorium Poznania Politycznego, realizujące między innymi projekt Dialog: „Partycypacja obywatelska w Polsce: determinanty, konsekwencje i metody aktywizacji społecznej”. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony i śledzenia naszych działań. http://politicalcognition.psych.pan.pl/pl/ https://youtu.be/O547KtZsClw

09

Sty2020
Dr hab. Łukasz Gawęda wraz z zespołem prof. Steffena Moritza z Hamburga opublikowali artykuł w Schizophrenia Research na temat nowego sposobu oceny elastyczności poznawczej u osób z doświadczeniami podobnymi do objawów psychotycznych. W artykule przebadano łącznie ponad 1000 osób i pokazano, iż osoby z wysoką częstością doświadczeń podobnych ... Czytaj więcej

08

Sty2020
W Psychological Medicine ukazała się współautorska (Moritz, Gawęda, Heinz i Gallinat) praca kontynuująca wcześniejsze publikacje przedstawiające krytyczną dyskusję na temat koncepcji wczesnych interwencji i ich aplikacji do kontekstu klinicznego. Obecna publikacja jest odpowiedzią na krytyczny list (https://doi.org/10.1017/S003329171900299X) wobec wcześniej prezentowanych argumentów krytycznych dotyczących koncepcji wczesnych interwencji i organizacji serwisów ... Czytaj więcej

08

Sty2020
W Early Intervention in Psychiatry ukazała się praca autorstwa zespołu dr hab. Błażeja Misiaka, której współautorem jest dr hab. Łukasz Gawęda. W pracy poszukiwano znaczenia interakcji między wydarzeniami traumatycznymi, zniekształceniami poznawczymi, czynnikami genetycznym w przewidywaniu występowania doświadczeń podobnych do psychotycznych u osób zdrowych psychicznie (n= 445). Zaobserwowano interakcję ... Czytaj więcej

08

Sty2020
Dr hab. Łukasz Gawęda wraz ze współredaktorami Prof. Steffenem Moritzem (Hamburg), dr Susaną Ochoą (Barcelona) oraz dr Suzanne So (Hong-Kong) zaprasza do zgłaszania prac w ramach specjalnego Research Topic w Frontiers in Psychiatry (IF= 3.161). Tytuł Research Topic to „The Relationship between Cognitive Biases and Psychosis: Searching for ... Czytaj więcej

08

Sty2020
19 grudnia 2019 odbyło się spotkanie pracowników i doktorantów Instytutu Psychologii PAN. Pan Dyrektor dr hab. Robert Balas podsumował mijający rok oraz podziękował pracownikom za ich pracę i znaczące osiągnięcia. Wszyscy mięli okazję do spotkania się i podzielenia wrażeniami na temat kończącego się roku oraz planów na rok ... Czytaj więcej

04

Sty2020
Forbes w artykule “Societies That Promote Openness And Tolerance Are Happier, According To New Research” pisze o badaniach dr Kuby Krysia (Pracownia Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych IP PAN) na temat relacji pomiędzy otwartością społeczną a satysfakcją z życia. Zapraszamy do lektury: https://www.forbes.com/sites/traversmark/2020/01/01/societies-that-promote-openness-and-tolerance-are-happier-according-to-new-research/#2533efde1458