Biblioteka Instytutu Psychologii PAN

Biblioteka Instytutu Psychologii PAN jest biblioteką naukową, której działalność podporządkowana jest zaspokajaniu potrzeb naukowców prowadzących działalność naukowo-badawczą.

W skład księgozbioru Biblioteki Instytutu Psychologii PAN wchodzą przede wszystkim pozycje o charakterze naukowym, z zakresu psychologii i socjologii. Szczególnie bogato reprezentowany jest dział psychologii społecznej i politycznej. Obecnie biblioteka posiada około 7.800 unikatowych tytułów książek polsko- i obcojęzycznych.

Zbiory dostępne są dla Czytelników w godzinach 10-14:

w czwartki: 31.10.2019; 28.11.2019; 19.12.2019; 30.01.2020; 27.02.2020; 19.03.2020; 30.04.2020; 28.05.2020 i 25.06.2020

oraz w soboty w terminach zjazdów studiów doktoranckich IP PAN

Kontakt z biblioteką: biblioteka@psych.pan.pl

Katalog biblioteki IP PAN