Biblioteka Instytutu Psychologii PAN

Biblioteka Instytutu Psychologii PAN jest biblioteką naukową, której działalność podporządkowana jest zaspokajaniu potrzeb naukowców prowadzących działalność naukowo-badawczą.

W skład księgozbioru Biblioteki Instytutu Psychologii PAN wchodzą przede wszystkim pozycje o charakterze naukowym, z zakresu psychologii i socjologii. Szczególnie bogato reprezentowany jest dział psychologii społecznej i politycznej. Obecnie biblioteka posiada około 7.800 unikatowych tytułów książek polsko- i obcojęzycznych.

Zbiory dostępne są dla Czytelników w godzinach 10-14:

w czwartki: 20.10.2018, 25.10.2018, 17.11.2018, 29.11.2018, 8.12.2018, 20.12.2018, 12.01.2019, 31.01.2019, 16.02.2019, 28.02.2019, 16.03.2019, 28.03.2019, 6.04.2019, 25.04.2019, 11.05.2019, 30.05.2019, 8.06.2019, 27.06.2019, 29.06.2019

oraz w soboty w terminach zjazdów studiów doktoranckich IP PAN

Kontakt z biblioteką: biblioteka@psych.pan.pl

Katalog biblioteki IP PAN