Zakończył się drugi konkurs na stypendia badawcze. Nazwiska laureatów i tematy nagrodzonych projektów zawiera załączony protokół.
Protokół z posiedzenia Komsiji ds. Podziału Stypendiów Badawczych dla Młodych Naukowców

W dniach 19-28 września 2014 r. odbywa się w Warszawie XVIII Festiwal Nauki. Pracownicy Instytutu Psychologii, jak zwykle, przygotowali interesujące i różnorodne propozycje. W tym roku nasz Instytut reprezentują:

prof. Piotr Gasparski z wykładem “O księgowaniu pieniędzy. Psychologiczne aspekty księgowania i liczenia pieniędzy” (27.09. o godz. … Czytaj więcej

W dniu 30 września 2014 w Pałacu Staszica w Warszawie (początek godz. 10.00) odbędzie się konferencja prezentująca wyniki badania ilościowego poświęconego rodzinom tworzonym przez osoby nieheteroseksualne. Badanie to przeprowadzone zostało w ramach projektu „Rodziny z wyboru w Polsce” realizowanego w IP PAN. Jest to pierwszy tego typu kompleksowy projekt … Czytaj więcej

Komisja Konkursowa w składzie: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szarota, Wicedyrektor ds. Naukowych IP PAN (Przewodniczący Komisji), prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski, Kierownik Studiów Doktoranckich i dr Grzegorz Pochwatko, Sekretarz Studiów Doktoranckich postanowiła nie przyznawać I Nagrody. W punkcie 3 Regulaminu Konkursu Organizator zastrzegł sobie możliwość innego podziału nagród. … Czytaj więcej

Instytut Psychologii PAN będzie gospodarzem warszawskiej prezentacji w ramach GESIS roadshow, w dn. 14 marca 2014, godz. 16.00 (piątek). O tym co to jest GESIS panel i jak aplikować opowie gość prof. dr Michael Bošnjak z GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences. Prezentacja trwać będzie ok. 1h … Czytaj więcej

Protokół z posiedzenia komisji ds. stypendiów badawczych dla młodych naukowców

Instytut Psychologii PAN zainaugurował studia doktoranckie. Uroczystość odbyła się w dniu 26 października w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. Jaracza 1. Udział w niej wzięli doktoranci i pracownicy Instytutu. Przemówienie powitalne wygłosił Wicedyrektor Instytutu ds. Naukowych … Czytaj więcej

Instytut Psychologii PAN we współpracy z Komitetem Psychologii PAN organizuje konferencję międzynarodową „What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies” Stanowi ona kontynuację konferencji “From the Totalitarianism Towards Democracy in Central-Eastern Europe” z listopada 2010 r.
Cele konferencji
Zamierzamy skoncentrować się na porównaniu aktualnych problemów … Czytaj więcej

Uzyskanie kategorii A w ocenie parametrycznej za lata 2009-2012
Instytut Psychologii PAN uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej za lata 2009-2012 (komunikat MNiSW z 30 września 2013r.). Warto podkreślić, że jednostki Polskiej Akademii Nauk okazały sią najlepsze w tej ocenie w porównaniu z jednostkami uczelnianymi i badawczymi, o czym informuje … Czytaj więcej

W dniu 22 marca 2013r. na wniosek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN dyrektor Instytutu Psychologii PAN prof. Urszula Jakubowska powołała czteroletnie, niestacjonarne, odpłatne studia doktoranckie.
Rekrutacja na rok akademicki 2015/16 rozpoczęła się 1 marca 2015 r.