24 października 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja nt. Nienawiść w relacjach społecznych: przejawy, funkcje, psychologiczne uwarunkowania i zmiana. Instytut Psychologii PAN był współorganizatorem konferencji, obok Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego oraz Wydziału Psychologii UW.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z … Czytaj więcej

Doktor Marta Marchlewska wraz ze współpracownikami opublikował w czasopiśmie European Journal of Social Psychology artykuł pt. Too great to act in solidarity: The negative relationship between collective narcissism and solidarity‐based collective action.
Zapraszamy do lektury:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejsp.2638
Abstrakt
W badaniach analizowano związki między sposobem identyfikowania się z grupami uprzywilejowanymi, a angażowaniem … Czytaj więcej

Z dumą informujemy, że dr Ewa Domaradzka-Woropińska oraz dr Marta Marchlewska zdobyły prestiżowe stypendium przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców posiadających wybitny dorobek naukowy.
Gratulujemy!

Dr Amadeusz Citlak jest redaktorem i autorem jednego z tekstów w zbiorze pt. Interpretacja tekstu biblijnego. Wokół problemów wspólnoty. Praca zastała opublikowana przez Wydawnictwo Nomos.
Książka dostępna jest do zakupu na stronie:
https://www.nomos.pl/ksiazki/458-interpretacja-tekstu-biblijnego-wokol-problemow-wspolnoty.html?fbclid=IwAR3eoGml5k3ovVpxROaTqv4tkwXKGR2wPDG1vTKIgvP1Mtpm_Fz0ei_iAPw
Abstrakt
Temat wspólnoty biblijnej jest jednym z kluczowych zagadnień zarówno biblistyki, jak też historii judaizmu i … Czytaj więcej

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się końcem kadencji Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk zorganizowane będą nowe wybory.
Informacje na temat przeprowadzenia wyborów do komitetów naukowych PAN na nową kadencję 2020-2023 znajdują się w poniższych plikach:
Pismo Dziekana Wydziału I PAN … Czytaj więcej

Konferencja naukowa
Jak uczyć o różnorodności rodzinnej? – perspektywa interdyscyplinarna

15 listopada 2019, Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala im. Marii Skłodowskiej-Curie nr 123.
Tematyka
Współczesne zmiany w obrębie życia rodzinnego spowodowały odejście od tradycyjnie rozumianego modelu rodziny nuklearnej i potrzebę włączania w pojęcie rodziny … Czytaj więcej

Dr hab. Łukasz Gawęda, wspólnie z zespołem z Centre for Youth Mental Health, The University of Melbourne, Australia (Prof. Barnaby Nelson) opublikował współautorską pracę („The neurophenomenology of early psychosis: An integrative empirical study”) na temat neuropoznawczego modelu zaburzeń poczucia Ja (self-disturbances) w stanach klinicznego ryzyka psychozy. W pracy … Czytaj więcej

Izabela Szumska opublikowała w czasopiśmie Consciousness and Cognition artykuł pt. “Does the influence of near-threshold primes depend on the type of task?”
W badaniu przeprowadzonym przez mgr Szumską sprawdzane było, jak przetwarzane są bodźce wzrokowe, które nie osiągnęły progu świadomości (zostały zaprezentowane badanym podprogowo). Dodatkowo, za pomocą metody EEG sprawdzane … Czytaj więcej

Dr Justyna Sarzyńska-Wawer opowiada o swoich badaniach na temat prac przy tworzeniu programu komputerowego do wykrywania kłamstwa na antenie Trójki.
Zapraszamy do posłuchania wywiadu:
https://www.polskieradio.pl/9/307/Artykul/2388961

W dniu 29 października 2019 na stronie Tech.wp.pl – technologicznym serwisie portalu Wirtualna Polska, będącym jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce według raportu Instytutu Monitorowania Mediów (badania z września 2019) opublikowano tekst, w którym Maciej Skorko, pracownik IPPAN, wystąpił w roli eksperta.
Warto podkreślić, że komentarz Macieja Skorko … Czytaj więcej