HR Exellence

W dniu 19 kwietnia Instytut Psychologii PAN uhonorowany został logo „HR Excellence in Research”, które nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które stosują zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Do tego elitarnego grona weszło dotąd (oprócz naszego Instytutu) tylko 15 polskich jednostek naukowych i instytucji, IP PAN jest wśród nich pierwszą jednostką reprezentującą nauki społeczne.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie portalu Euraxess