Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk

W dniu 22 marca 2013 r. na wniosek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN dyrektor Instytutu Psychologii PAN prof. Urszula Jakubowska powołała czteroletnie, niestacjonarne, odpłatne studia doktoranckie.

Celem studiów doktoranckich jest wspomaganie przygotowania rozprawy doktorskiej przez osoby szczególnie uzdolnione i zainteresowane praca naukowo-badawczą. Służyć ma temu rozbudowana w programie studiów część doskonaląca warsztat badawczy, wcześnie rozpoczęta i bliska współpraca z opiekunem naukowym (w ramach seminarium doktorskich i staży naukowo-badawczych) oraz kontakt z najnowszymi osiągnięciami dyscypliny (w ramach wykładów monograficznych i seminarium doktorskiego).

Kontakt:

Sekretarz Studiów Doktoranckich
dr Grzegorz Pochwatko
email: grzegorz.pochwatko@psych.pan.pl
tel.: 22 583 13 93

Sekretariat Instytutu Psychologii PAN
mgr Małgorzata Maroń
email: sekretariat@psych.pan.pl
tel. 22 583 13 86 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)