Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej

dr hab. Piotr Radkiewicz, prof. IP PAN


Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej

prof. dr hab. Tadeusz Tyszka


Lista członków RN IP PAN:
 • prof. dr hab. Jerzy Bobryk
  • dr hab. Robert Balas
  • prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, członek PAN
  • prof. dr hab. Ewa Czerniawska
  • prof. dr hab. Dariusz Doliński, członek PAN
  • dr hab. Małgorzata Fajkowska, prof. IP PAN
  • prof. dr hab. Adam Frączek
  • dr hab. Piotr Gasparski, prof. IP PAN
  • dr hab. Mateusz Gola
  • prof. dr hab. Urszula Jakubowska
  • prof. dr hab. Krzysztof Kaniasty
  • prof. dr hab. Jerzy Karyłowski
  • prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski
  • dr hab. Anna Kwiatkowska, prof. IP PAN
  • dr hab. Joanna Mizielińska, prof. IP PAN
  • prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko
  • prof. dr hab. Wojciech Pisula
  • dr hab. Piotr Radkiewicz, prof. IP PAN
  • dr hab. Joanna Rączaszek – Leonardi, prof. IP PAN
  • prof. dr hab. Janusz Reykowski
  • prof. dr hab. Andrzej Sękowski
  • prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska
  • prof. dr hab. Jan Strelau, członek PAN
  • dr hab. Piotr Szarota, prof. IP PAN
  • prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
  • prof. dr hab. Tadeusz Tyszka
  • dr hab. Kamila Wojdyło prof. IP PAN
  • prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz
  • dr Grzegorz Pochwatko
  • mgr Marta Koch-Kozioł
  • mgr Maciej Skorko
  Komisja ds. doktorskich:

 • dr hab. Joanna Rączaszek – Leonardi -Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Anna Kwiatkowska, prof. IP PAN
 • prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski
 • prof. dr hab. Janusz Reykowski
 • prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 • Regulamin Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN