Przewody doktorskie

  • dr hab. Joanna Rączaszek – Leonardi -Przewodnicząca
  • prof. dr hab. Anna Kwiatkowska
  • prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski
  • prof. dr hab. Janusz Reykowski
  • prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Regulamin działania Komisji ds. Przewodów Doktorskich IP PAN