dr Jakub Kryś

Jednostka: Pracownia Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania naukowe
  • obszary wspólne dla psychologii kulturowej i psychologii pozytywnej,
  • pozytywne emocje, a w szczególności rozbawienie oraz duma,
  • uśmiech,
  • humor,
  • kultury honoru, godności i zachowania twarzy,
  • migracje,
  • akulturacja,
  • zastępowalność motywów,
  • kulturowe wyznaczniki rozwoju społeczeństw.
PUBLIKACJE

Lista publikacji dostępna na profilu Research Gate dr Jakuba Kryś (kliknij tutaj).