prof. dr hab. Jerzy Bobryk

Jednostka: Pracownia Psycholingwistyki i Psychologii Poznawczej

Stanowisko: kierownik pracowni, profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe
 • kognitywistyka,
 • historia intelektualna,
 • psychologia języka.
KARIERA NAUKOWA

1968 - 1973 - studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

Praca magisterska: "Badanie znaczenia słów metodą klasyfikacji".

1973 - 1976 - studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Praca doktorska: "Przezroczystość znaku dla znaczenia", promotor: Prof. dr hab. Ida Kurcz, obrona: lipiec 1977.

Praca habilitacyjna: „Symbolizacja, ekspresja, intencjonalność. Psychologiczne mechanizmy kierujące ludzkimi czynnościami poznawczymi”, stopień doktora habilitowanego nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 10 maja 1994 r.

KSIĄŻKI
 • Społeczne podstawy ‘ja’ podmiotowego, Warszawa 1981, Wydawnictwa UW.
 • Locus umysłu, Wrocław 1987, Ossolineum.
 • The Classical Vision of the Mind and Contemporary Cognitive Psychology, Warszawa 1988, Wydawnictwo UW.
 • Akty świadomości i procesy poznawcze, Wrocław 1996, Wyd. FNP.
 • Reprezentacja, intencjonalność, samoświadomość, Warszawa 1996, Wyd. PTS.
 • Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy, Warszawa 1995, PWN.
 • Spadkobiercy Teuta. Ludzie i media, Warszawa 2001, Wydawnictwa UW.
 • Twardowski. Teoria działania, Warszawa 2001, Prószyński i S-ka.
 • Świadomość człowieka w epoce mediów elektronicznych, Warszawa 2004, Wyd. PTS
 • Krótka historia psycholingwistyki polskiej. Ida Kurcz, Warszawa 2010, Wyd. IP PAN.
 • Redukcjonizm, psychologia, semiotyka, Warszawa 2011, Wyd. IP PAN i Wyd. PTS