Studia doktoranckie

Studia podyplomowe

Seminaria naukowe

Prowadzone badania

Aktualności

14

lis2013
Protokół z posiedzenia komisji ds. stypendiów badawczych dla młodych naukowców

30

paź2013
Instytut Psychologii PAN zainaugurował studia doktoranckie. Uroczystość odbyła się w dniu 26 października w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. Jaracza 1. Udział w niej wzięli doktoranci i pracownicy Instytutu. Przemówienie powitalne wygłosił Wicedyrektor Instytutu ds. Naukowych ... Czytaj więcej

28

paź2013
Instytut Psychologii PAN we współpracy z Komitetem Psychologii PAN organizuje konferencję międzynarodową „What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies” Stanowi ona kontynuację konferencji „From the Totalitarianism Towards Democracy in Central-Eastern Europe” z listopada 2010 r. Cele konferencji Zamierzamy skoncentrować się na porównaniu aktualnych problemów ... Czytaj więcej

10

paź2013
Uzyskanie kategorii A w ocenie parametrycznej za lata 2009-2012 Instytut Psychologii PAN uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej za lata 2009-2012 (komunikat MNiSW z 30 września 2013r.). Warto podkreślić, że jednostki Polskiej Akademii Nauk okazały sią najlepsze w tej ocenie w porównaniu z jednostkami uczelnianymi i badawczymi, o czym informuje ... Czytaj więcej

25

mar2013
W dniu 22 marca 2013r. na wniosek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN dyrektor Instytutu Psychologii PAN prof. Urszula Jakubowska powołała czteroletnie, niestacjonarne, odpłatne studia doktoranckie. Rekrutacja na rok akademicki 2015/16 rozpoczęła się 1 marca 2015 r.
Dane kontaktowe

Instytut Psychologii
Polska Akademia Nauk,
ul. Jaracza 1,
00-378 Warszawa

tel: (22) 583-13-80,
fax:(22) 583-13-81,
e-mail: sekretariat(at)psych.pan.pl