Komisja ds. etyki badań naukowych IP PAN

Skład komisji ds. etyki badań naukowych:
  • prof. dr hab. Wojciech Pisula (przewodniczący),
  • prof. dr hab. Jerzy Karyłowski,
  • dr hab. Anna Kwiatkowska, prof. IP PAN

Kodeks etyki pracownika naukowego
Złóż wniosek do Komisji ds Etyki Badań Naukowych IP PAN