Biblioteka Instytutu Psychologii PAN

Biblioteka Instytutu Psychologii PAN jest biblioteką naukową, której działalność podporządkowana jest zaspokajaniu potrzeb naukowców prowadzących działalność naukowo-badawczą.

W skład księgozbioru Biblioteki Instytutu Psychologii PAN wchodzą przede wszystkim pozycje o charakterze naukowym, z zakresu psychologii i socjologii. Szczególnie bogato reprezentowany jest dział psychologii społecznej i politycznej. Obecnie biblioteka posiada około 7.800 unikatowych tytułów książek polsko- i obcojęzycznych.

Zbiory dostępne są dla Czytelników w godzinach 10-14:

w czwartki: 26.10.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 25.01.2018 i 22.02.2018

oraz w soboty w terminach zjazdów studiów doktoranckich IP PAN

Katalog biblioteki IP PAN