Biblioteka Instytutu Psychologii PAN

Biblioteka Instytutu Psychologii PAN jest biblioteką naukową, której działalność podporządkowana jest zaspokajaniu potrzeb naukowców prowadzących działalność naukowo-badawczą.

W skład księgozbioru Biblioteki Instytutu Psychologii PAN wchodzą przede wszystkim pozycje o charakterze naukowym, z zakresu psychologii i socjologii. Szczególnie bogato reprezentowany jest dział psychologii społecznej i politycznej. Obecnie biblioteka posiada około 7.800 unikatowych tytułów książek polsko- i obcojęzycznych.

Zbiory dostępne są dla Czytelników :

w niedzielę 11 czerwca w godzinach 11-15 oraz

w sobotę 24 czerwca w godzinach 10-14

Od lipca do września będzie trwała przerwa w działalności biblioteki

Katalog biblioteki IP PAN